zaterdag 28 mei 2011

Eind opsparen wettelijke vakantiedagen - MKB Servicedesk

Werknemers moeten voortaan binnen anderhalf jaar vakantiedagen opnemenEen werknemer die zestig dagen vakantie neemt omdat hij zijn wettelijke vakantiedagen drie jaar lang heeft opgespaard? Dat is verleden tijd. Vanaf volgend jaar moeten werknemers binnen anderhalf jaar hun wettelijke vakantiedagen opnemen. Cursus | 2 dagdelen van 2,5 uurEen goed arbeidsvoorwaardenbeleid is een belangrijk onderdeel van het personeelsmanagement in elke organisatie. méér... door: redactie - Lenneke Arts - 26 mei 2011

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel van minister Kamp om de regeling vakantiedagen te veranderen, aangenomen.

Nieuwe situatie

Voorheen konden werknemers hun wettelijke vakantiedagen vijf jaar bewaren, nu wordt dat anderhalf jaar. De wettelijke vakantiedagen van 2011 zijn dan bijvoorbeeld geldig tot juni 2012. Werknemers moeten hun dagen dus binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Deze regeling geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen - zoals adv en extra verlofdagen - geldt nog steeds een verjaringstermijn van vijf jaar.

Zieke werknemers

De nieuwe regeling voor de wettelijke vakantiedagen heeft ook gevolgen voor zieke werknemers. Met de oude regeling bouwden ze alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode, met de nieuwe regeling bouwen zieke werknemers ook in hun ziekteperiode het volledige aantal wettelijke vakantiedagen (20 per jaar bij een volledig dienstverband) op. Ook voor deze werknemers geldt dat deze dagen zes maanden na het opbouwjaar vervallen.

Bron: MKB-Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten