woensdag 7 december 2011

Tennisclub heeft nieuw clublokaal, sanitair en terras Vernieuwingswerken Tenza ... - Het Nieuwsblad

ZAVENTEM - De renovatie van tennisclub T.C.Tenza is zo goed als afgerond. De club oogt met de komst van een nieuw clublokaal, sanitair blok en terras een stuk frisser. Enkel de afwerking moet nu nog gebeuren.

De bestuursleden van T.C.Tenza glunderen bij de aanblik van 'hun' vernieuwde tennisclub. Daar hebben ze alle reden toe, want de club oogt een stuk frisser en gezelliger.

Het nieuwe bestuur heeft alleszins een lange weg afgelegd om tot op dit punt te geraken. Een twist tussen het voormalige bestuur en enkele leden leidde namelijk tot een volledig nieuw bestuur en dat luidde een nieuw tijdperk in voor de tennisclub.

'De club leeft weer', zegt bestuurslid Luc Van Wilderode. 'Onze jeugdwerking beleeft hoogdagen en telt ondertussen zowat 150kinderen. We hebben ook enkele initiatieven gelanceerd, zoals een 'blind date dubbelavond' waarbij de leden elkaar leren kennen, en dat blijken voltreffers.'

Maar aan sfeer en gezelligheid is er nooit een gebrek geweest binnen de club, die vlam moest gewoon weer aangewakkerd worden. Waar de club wel nood aan had, was een grondige opfrisbeurt. Het clubhuis was afgeleefd, het sanitair blok bestond uit een container met douches en achter het clubhuis stonden enkele aftandse speeltoestellen voor de kinderen.

Clubhuis

'Dan merk je nu toch een groot verschil. We hebben het clubhuis helemaal opgefrist. De chalet is heel wat aantrekkelijker. Maar de belangrijkste aanpassing is dat we het sanitair blok hebben doorgetrokken in de chalet. De containers zijn verdwenen en je kan nu rechtstreeks vanuit de kantine naar de douches. De doucheruimten zijn ook heel wat groter en properder, zoals het een echte tennisclub betaamt.'

'Rondom het clubhuis hebben we een extra terras aangelegd en een nieuwe omheining geeft een natuurlijke en gezellige tint aan het geheel. Alle werken van de club zijn nu afgerond. Nu wachten we enkel nog op de gemeente om het stukje achter het terras aan te pakken. Daar moet onder meer een vernieuwd klein speeltuintje komen en een petanquebaan worden aangelegd.'

Kostprijs

'Als al die werken gedaan zijn, volgt er hopelijk een rustige periode', zegt voorzitster van de club Lieve Wierinck. 'De nieuwe accommodatie moet meer leden naar de club lokken. Daarna kijken we weer verder. Een uitbreiding van het aantal terreinen of een extra overdekking is voorlopig nog niet aan de orde. Dat is voor de (verre) toekomst.'

De totale kostprijs van dit project zal uiteindelijk meer dan 200.000 euro bedragen. 'De club zal daarvan iets meer dan 140.000 financieren. De afbetaling vergt ongeveer vier jaar.' De bestuursleden nodigen de sympathisanten en leden op 23september alleszins uit om samen met hen het glas te heffen op de realisatie van dit vernieuwingsproject.


View the original article here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten