woensdag 7 december 2011

Bluswatervoorziening Resort De Molenheide - Brabants Dagblad

  vrijdag 15 juli 2011 | 13:21 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 15 juli 2011 | 13:25

Donderdag 30 juni brandde het chalet van de familie Zijlmans tot de grond toe af. foto Miranda van Houtum/BD

Donderdag 30 juni brandde het chalet van de familie Zijlmans tot de grond toe af. foto Miranda van Houtum/BD

SCHIJNDEL - De eigenaar/beheerder van Resort De Molenheide in Schijndel heeft opdracht gegeven voor het boren van twee blusvoorzieningen op het chaletpark.Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog voor 1 augustus uitgevoerd.

Naar aanleiding van de hevige brand op het resort, op donderdag 30 juni, heeft de gemeente Schijndel contact gehad met de eigenaar/beheerder van het Resort en daarbij uitgesproken vertrouwen te hebben in een snelle realisatie van de benodigde bluswatervoorzieningen. De brandweer moest in allerijl water halen uit de vijver op het park omdat het water dat ze bij had niet voldoende bleek te zijn. Brandputten zijn volgens de brandweer noodzakelijk om de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen. De bewoners van het chalet, de familie Zijlmans, zit sinds de brand zonder woonruimte.

Lees zaterdag meer in het Brabants Dagblad.

? Brabants Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright.

Regels voor artikelreacties

Het Brabants Dagblad geeft lezers op de website de mogelijkheid te reageren op nieuwsartikelen. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd impliceert niet dat het Brabants Dagblad die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het Brabants Dagblad houdt zich het recht voor reacties te weigeren.

Anonieme reacties worden niet geplaatst. De afzender dient naam en bij voorkeur ook woonplaats te vermelden. Vermelding van het e-mailadres is verplicht. Reacties met als afzender een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden worden niet geplaatst. Verwijzingen naar websites worden niet geplaatst. Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Letterlijk identieke reacties worden niet geplaatst. Maak de reacties niet te lang. De grens ligt bij 500 karakters. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd en ook niet geplaatst. Nietszeggende reacties ("Tsjongejonge" of "Schandalig" ) zonder onderbouwing worden niet geplaatst. Reacties in een buitenlandse taal kunnen we niet plaatsen. Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen we niet. Commerci?le boodschappen (spam) worden niet geplaatst Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst. Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd worden niet geplaatst. Oproepen tot oproer en demonstraties worden niet geplaatst. Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.") Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.

Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

Zie ook de Leidraad ethisch handelen (PDF) van de redactie van het Brabants Dagblad. Neem bij vragen contact op met de betreffende redactie .


View the original article here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten