donderdag 2 juni 2011

Einde aan stuwmeer aan vakantiedagen - De Boomkwekerij

01-06-2011

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2012 hun vrije dagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Dat staat in de nieuwe Vakantiewet die door de Eerste Kamer is aangenomen.

Het kabinet wil zo stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

De maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt niet voor werknemers die niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Daarnaast is het voor werkgever en werknemer mogelijk in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling.

Langdurig ziek
In de nieuwe wet is ook geregeld dat werknemers die langdurig ziek zijn, voortaan recht hebben op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder wettelijke vakantiedagen dan gezonde werknemers.

Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers een wettelijk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. De wijziging in de regelgeving is noodzakelijk door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.


© De Boomkwekerij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten