donderdag 7 juli 2011

'Belgen worden te dik betaald en hebben te veel vakantie' - Het Nieuwsblad

Pieter Timmermans.Meer bedrijven op Standaard.biz Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert tevreden op de aanbevelingen van de Europese Commissie over België. De werkgevers doen enkele voorstellen aan de onderhandelende partijen.

Le Soir vat vanmorgen de verzuchtingen van de werkgevers bondig samen. 'Les Belges trop payés et trop souvent en congé.' Belgen worden te dik betaald en hebben te veel vakantie.

Op Radio 1 gaft directeur Pieter Timmermans wat bijkomende uitleg.

'We moeten eerst inzetten op de effectieve uittredingsleeftijd, die moet omhoog. Daar kan je op korte termijn resultaten mee boeken,' betoogt Timmermans. 'Maar op lange termijn moet je het signaal geven dat er ook aan de wettelijke pensioenleeftijd iets zal moeten gebeuren.'

De VBO-topman reageerde positief op het pleidooi van Frank Vandenbroucke (SP.A) voor een debat over werken tot 67 jaar. 'Ik ben bijzonder tevreden dat hij durft zeggen dat we daar moeten durven over nadenken, zoals andere landen dat ook doen,' zei Timmermans.

Naast de pensioenleeftijd kijkt het VBO ook naar de automatische indexering van de lonen.

"De automatische indexering is goed voor wie een job heeft, anderen blijven in de kou staan. Het is ook een van de oorzaken van de lage werkgelegenheidsgraad bij ons in vergelijking met de buurlanden."

Volgens het VBO prijzen we onszelf uit de markt met dit systeem. In vergelijking met onze buurlanden worden Belgen vaak te goed betaald. De loonkostenkloof met de buurlanden vergroot alleen maar.

Ons land klopt ook alle records als het gaat over verlofsystemen, zegt het VBO nog in Le Soir.

'Een koppel met twee kinderen heeft maximaal recht op 30 weken moederschapsverlof,  20 dagen vaderschapsverlof, 12 maanden ouderschapsverlof en  twee jaar tijdskrediet. Alles samen zijn twee kinderen goed voor zes jaar vrijaf, te verdelen onder beide partners.'

Tot slot wijst het VBO er ook op dat er geen goede verhouding is tussen het onderwijs en de behoeften op de arbeidsmarkt. daardoor geraken te veel vacatures niet ingevuld. Een tweede reden daarvoor, aldus het VBO, is dat er te weinig inspanningen worden gedaan om werklozen weer aan het werk te krijgen.

Extra Time

Geen opmerkingen:

Een reactie posten