donderdag 7 juli 2011

Bestemmingsplannen ook te zien in vakantie - DeOndernemer.nl

Door: r.gregoor@bndestem-pzc.nl (Ron Gregoor)
Gepubliceerd: vandaag 09:54
Update: vandaag 10:11

Snellere bestemmingsplanprocedures en een efficiëntere werkwijze, passend bij de huidige internetcultuur. Dat is de achterliggende gedachte van het college om het ter inzage leggen van bestemmingsplannen ook tijdens schoolvakanties mogelijk te maken. Het college verbindt twee voorwaarden aan de geactualiseerde werkwijze. Vóór de zomervakantie moet gepubliceerd zijn welke plannen tijdens de vakantie ter inzage gaan. En het gaat alleen om bestemmingsplannen waarover geen informatiebijeenkomst wordt gehouden. Op 14 juni bespreekt de commissie Ruimte het voorstel.

Tegenwoordig kan iedereen los van tijd en plaats digitaal kennis nemen van plannen en daarop reageren. Op ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke site http://www.breda.nl/ kunnen belanghebbenden bestemmingsplannen en bijbehorende stukken op afstand en 24 uur per dag inzien. De website van de Gemeente Breda biedt gebruikers ook de mogelijkheid om zich te abonneren op relevante informatie, bijvoorbeeld op basis van postcode of thema. Verder kan iedereen digitaal een inspraakreactie of zienswijze indienen. Nu gaat dat nog via e-mail, maar in de toekomst via een digitaal inspraakformulier. Hierdoor vindt het college het niet langer noodzakelijk om de periode van ter inzage legging volledig buiten de zomervakantie plaats te laten vinden.

Wethouder Arbouw: ‘Volgens de oude werkwijze uit 2005 mogen bestemmingsplannen niet tijdens de zomervakantie noch zes weken ervoor worden gepubliceerd. Dat levert ook voor minder gevoelige plannen, drie maanden vertraging op. Dat is onnodig en achterhaald. Inmiddels leven we in een volledig gedigitaliseerde maatschappij. Iedereen kan waar en wanneer hij of zij maar wil informatie oproepen die nodig is. Met de geactualiseerde werkwijze houden we voor dit soort plannen de snelheid erin, met vlotte en soepele procedures’.

De nieuwe werkwijze past binnen het uitgangspunten van het herijkte communicatiebeleid dat het college eind 2010 vaststelde.

Opening Bedrijvencentrum Roosendaal
4 uur geleden
Het SCR Roosendaal en Aramis Allee Wonen verbouwen momenteel het pand Molenstraat 47 tot Bedrijvencentrum Roosendaal.

Bestemmingsplannen ook te zien in vakantie
4 uur geleden
Snellere bestemmingsplanprocedures en een efficiëntere werkwijze, passend bij de huidige internetcultuur.

Gemeenten betalen rekeningen niet op tijd
5 uur geleden
Bijna 80% van de Brabantse gemeenten is nog steeds niet in staat binnen 30 dagen rekeningen aan het bedrijfsleven te voldoen. Dat blijkt uit onderzoek dat Dun & Bradstreet op verzoek van MKB-Nederland heeft uitgevoerd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten