woensdag 6 juli 2011

Advocatenkantoor wil in pand Chalet Royal - Brabants Dagblad

  woensdag 06 juli 2011 | 18:21 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 06 juli 2011 | 18:22

DEN BOSCH Van Iersel Luchtman Advocaten, gevestigd aan de Bossche Vughterweg, zou belangstelling hebben om het pand aan het Bossche Heetmanplein te huren waarin tot dinsdag Chalet Royal was gevestigd "Er is nog niks getekend maar er is door hen belangstelling getoond om het pand in zijn geheel te huren", zegt de Bossche aannemer Tiny Drijvers.In mei zei Drijvers in het Brabants Dagblad met drie partners van plan te zijn om het horecapand aan het Heetmanplein te kopen. "De interesse is er nog steeds", aldus Drijvers deze week. Meer hierover donderdag in het Brabants Dagblad.

? Brabants Dagblad 2011, op dit artikel rust copyright.

Regels voor artikelreacties

Het Brabants Dagblad geeft lezers op de website de mogelijkheid te reageren op nieuwsartikelen. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd impliceert niet dat het Brabants Dagblad die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het Brabants Dagblad houdt zich het recht voor reacties te weigeren.

Anonieme reacties worden niet geplaatst. De afzender dient naam en bij voorkeur ook woonplaats te vermelden. Vermelding van het e-mailadres is verplicht. Reacties met als afzender een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden worden niet geplaatst. Verwijzingen naar websites worden niet geplaatst. Er mag geen sprake zijn van het schenden van het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Letterlijk identieke reacties worden niet geplaatst. Maak de reacties niet te lang. De grens ligt bij 500 karakters. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd en ook niet geplaatst. Nietszeggende reacties ("Tsjongejonge" of "Schandalig" ) zonder onderbouwing worden niet geplaatst. Reacties in een buitenlandse taal kunnen we niet plaatsen. Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen we niet. Commerci?le boodschappen (spam) worden niet geplaatst Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen, worden niet geplaatst. Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd worden niet geplaatst. Oproepen tot oproer en demonstraties worden niet geplaatst. Doodsverwensingen en reacties met scheldwoorden en/of beledigingen worden niet geplaatst. De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.") Het beledigen of het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadigheid vanwege ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele gerichtheid mag evenmin. Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen.

Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd.

Zie ook de Leidraad ethisch handelen (PDF) van de redactie van het Brabants Dagblad. Neem bij vragen contact op met de betreffende redactie .


View the original article here

Geen opmerkingen:

Een reactie posten