woensdag 7 september 2011

Zo beschermt u uw beleggingen op vakantie! - De Tijd

(netto) - De voorbije 10 jaar gebeurde het drie keer dat de Bel20 op het einde van augustus lager noteerde dan aan het begin van de zomervakantie: -1 procent in 2008, -6,2 procent in 2007 en -11,4 procent in 2002. Voor wie het glas liever halfvol ziet: gedurende 7 zomerperiodes klom de Bel20 hoger.

Wilt u tijdens uw vakantie toch bewust omgaan met uw beleggingsportefeuille, dan zijn er verschillende strategieën:

Bent u een belegger die zweert bij fundamentele analyse, hanteert u een uitgesproken langetermijnvisie en probeert u zich niet te laten leiden door uw emoties, dan kan u even goed niets doen. Of om het wat zwaarwichtiger te omschrijven: u  kan de ‘buy & hold’-strategie toepassen. Een beurscrisis verandert niets aan de fundamenten van uw aandelen, bijsturing dringt zich daardoor niet noodzakelijk op. Het is ook een aanpak waarbij u de transactiekosten niet nodeloos ziet oplopen.

Gruwelt u van de gedachte alle controle te verliezen, dan kan u aandelen verkopen om na de zomermaanden weer in te stappen. Dat getuigt natuurlijk niet van een uitgesproken langetermijnvisie. Bovendien moet u daarbij ook inleveren op het rendement van uw aandelen door de oplopende transactiekosten en riskeert u de aandelen aan een hogere prijs terug te moeten kopen.

Met een putoptie kan u uw portefeuille indekken tegen zware koersverliezen. Het is een afgeleid product dat u het recht geeft om een bepaald effect (zoals een aandeel, een grondstof of een index) op een afgesproken momenten te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Daalt de koers van de onderliggende waarde, dan wordt een putoptie meer waard. Een koersstijging van de onderliggende waarde heeft dan weer een negatief effect op de waarde van de putoptie.

Voor beleggers met een uitgebreide aandelenportefeuille is het ongetwijfeld te duur om aan elke aandeel een optie te koppelen. In dat geval kan u beter een putoptie op een index kopen. Daarbij houdt u best rekening met de volgende vuistregels: kies voor een uitoefenprijs die zo’n 10 procent onder de actuele koers ligt, ga voor een looptijd van enkele maanden en beperk de totale aanschafprijs tot maximaal 5 procent van de waarde van uw beleggingsportefeuille.

Om te vermijden dat een aandeel helemaal de dieperik ingaat zonder dat u enige controle hebt over het verlies, kan u stoporders gebruiken. Met een stop loss order kan u een verkooporder activeren van zodra de koers tot een bepaald niveau is gedaald. Daarmee riskeert u wel aandelen te verkopen op een moment dat de koers in vrije val is. Met een stop limit order behoudt u meer controle: zodra de koers onder een bepaald niveau valt, wordt een limietorder geactiveerd waarmee u aangeeft tegen welke prijs u de aandelen wilt verkopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten